Geografische en tijdsgebonden trends in levensverwachting

demo-screenshot.PNG

De toename van levensverwachting is een van de grote wonderen van de afgelopen eeuwen. Waar in de 19e eeuw de levensverwachting in Nederland nog rond de 40 jaar was, is deze nu ongeveer 80. Levensverwachting is een belangrijke indicator van vooruitgang, aangezien het afhankelijk is van vele factoren, zoals gezondheid, welvaart, maart natuurlijk ook kindersterfte.

Het is daarom interessant om meer inzicht te krijgen in hoe levensverwachting zich in de afgelopen decennia wereldwijd ontwikkeld heeft. Dit doen wij in onze demonstratie, zoals hier te vinden. Wij bieden inzicht in trends in levensverwachting, zowel geografisch, als door de tijd heen. Zo zien wij dat ondanks de grootte verschillen, het merendeel van de landen dichterbij elkaar komen op gebied van levensverwachting. Landen welke in de jaren 50 al een relatief hoge levensverwachting hadden groeien verder, maar landen die dit niet hadden groeien relatief harder.

Door gebruik te maken van de slider links bovenin en door te klikken op relevante landen in de grafieken wordt er meer informatie zichtbaar. Dit stelt je in staat de data verder te verkennen, en zodoende meer inzicht te krijgen in een vraagstuk.

demo-screenshot.PNG
demo-screenshot.PNG

Volg ons: