Sweco

Social Data Layer

De mening van de bevolking wordt steeds belangrijker in het ontwikkelen van de infrastructuur in Nederland. Op dit moment worden voornamelijk inloopavonden gebruikt om de meningen van de burgers te peilen. Over het algemeen geeft dit niet echt een representatieve steekproef van de bevolking. Sweco wil dit anders doen zodat elke bevolkingsgroep de kans krijgt om zijn mening te laten gelden.

Soda heeft de handen ineengeslagen met start-ups GreenGorillas en Dataspox om in samenwerking met Sweco een Proof of Concept te realiseren omtrent hoe sociale media data een rol kan spelen in ontwikkeling en besluitvorming van ruimtelijke vraagstukken. Wij geven inzicht en advies in op welk niveau en op welke schaal sociale media ingezet kan worden om het sentiment omtrent bepaalde thema's per regio te peilen. Hierbij wordt onder andere gekeken naar beschikbaarheid van data op Twitter, Facebook, LinkedIn en meer. Denk bijvoorbeeld aan hoeveel er in de stad Eindhoven wordt getweet over het onderwerp energietransitie, hoe dit varieert over tijd en of trends beïnvloed worden door verkiezingen. Het respecteren van privacy maatregelen opgelegd door de AVG (GDPR) en het analyseren van de impact van deze veranderingen is hierin van groot belang.

smart city.jpg
Sweco.JPG

Volg ons: