Missing Migrants

Vluchtelingencrisis - cijfers in beeld

Elk jaar verlaten miljoenen vluchtelingen hun huis op zoek naar een betere plek. De groten getale mensen die slechte omstandigheden in het land van herkomst ontvluchten veroorzaken een heuse vluchtelingencrisis. Zoals wij in deze visualisatie laten zien, helaas te vaak resulterend in het vermissen of sterven van de mensen in kwestie.

In deze blogpost delen we onze poging om deze brute realiteit in kaart te brengen. Een realiteit waarin mensen overlijden in de zoektocht naar een veilig land. We doen dit om te demonstreren dat effectieve visualisatie van data grote impact kan hebben op begrip van een belangrijk sociaal probleem. Voor deze visualisatie maken we exclusief gebruik van open data bronnen en open source technologieën. Klik op onderstaande afbeelding voor de volledige en interactieve visualisatie.

missing_migrants_v2

Wie, wat, waar, wanneer? 

Interactieve kaart-visualisatie maakt vragen inzichtelijk

In 2015 werd de vluchtelingencrisis in Europa voor het eerst groot opgepikt. Vijf boten, die samen 2000 migranten vervoerden naar Europa, zonken in de Mediterraanse zee waarbij 1200 mensen kwamen te overlijden.

 

Niet alleen in Europa is er een gigantische groei in het aantal asielzoekers. Mexico, Belize, Costa Rica, Nicaragua en Panama hebben een groei van 432% asielzoekers ervaren in de afgelopen jaren vanuit landen zoals Venezuela. Tegelijkertijd zijn ook het aantal doden rond de Amerikaanse-Mexicaanse grens stevig is gegroeid. Duizenden mensen zijn overleden in de afgelopen vijf jaar. 

Alhoewel een stuk tekst zeker sympathie creëert voor de situatie, is het erg moeilijk om echt begrip te krijgen van een probleem op basis van dergelijke snapshots van de realiteit. Het gebrek aan algemene kennis over belangrijke sociale problemen als de vluchtelingencrisis is problematisch. Wanneer er geen alomvattend overzicht beschikbaar is, hoe kan je er dan zeker van zijn dat je een eerlijke mening vormt? Hoe zijn we er zeker van dat belangrijke besluitvormers de juiste informatie in handen hebben om het probleem op de meest effectieve manier te adresseren

 

Willen we niet allemaal dat we onze kennis inzetten om maatregelen te nemen welke mensen in staat stellen veiliger een nieuw huis te vinden? En hoe kunnen we zeker zijn dat deze maatregelen ook echt werken als we niet precies weten wat de huidige situatie is?

De Oplossing voor inzicht

We delen hier graag onze interactieve visualisatie van de vluchtelingencrisis, en dit met twee redenen. Ten eerste, om de beschikbare data over het probleem voor iedereen makkelijk toegankelijk te maken, en effectieve beleidsvorming en begrip voor de situatie te stimuleren. Ten tweede, om te illustreren dat data visualisatie een krachtige tool is voor het vertellen van belangrijke verhalen en om mensen een completer beeld van een probleem te geven.

Een zeer indrukwekkende data set is verzameld door het IOM Missing Migrants Project, omvattende alle beschikbare nieuwsartikelen omtrent mensen welke vermist zijn geraakt of zijn overleden tijdens het vluchten naar een nieuw land. We presenteren de data op een interactieve wereldkaart. Men kan gebruik maken van de slider linksonder, of klikken op één van de clusters in de kaart, om inzichten in de kaart te generen betreffende een specifiek gebied of tijdsframe.

Wat kan dit betekenen voor jouw organisatie?

Waar de vluchtelingencrisis een hele specifieke toepassing is, kan dit concept worden toegepast voor vele maatschappelijke uitdagingen. Wat voorbeelden

  1. Nieuw geplante bomen in een gebied visualiseren, om zodoende groei en biodiversiteit te monitoren

  2. Inzicht bieden in de verspreiding van duurzame energie bronnen en relateren aan uitstoot

  3. In kaart brengen waar mensen voornamelijk leiden onder een bepaalde ziekte in relatie tot genomen maatregelen

Elke toepassing biedt unieke kansen voor visualisatie, welke kunnen helpen om jouw bericht optimaal naar je doelgroep te communiceren. Dit geldt voor investeerders, interne collega's, maar ook voor je hele community. Met een live connectie naar je database, blijft de visualisatie altijd up-to-date.

Ben jij benieuwd naar hoe we jouw organisatie kunnen helpen door je impact te visualiseren, of om de ernst van het probleem wat je aangaat in kaart te brengen? Neem contact met ons op via info@sodascience.nl, zodat we snel een meeting op kunnen zetten om de mogelijkheden te bespreken.

Over de Dataset

De data set gebruikt voor deze applicatie is verzameld door  IOM's Missing Migrants Project. Missing Migrants Project monitort wereldwijd incidenten omtrent migranten welke onderweg zijn overleden of vermist zijn geraakt. Sinds 2014, heeft het project incidenten met betrekking tot 32,000 mensen geregistreerd.

IOM maakt de volgende opmerking over de data (vertaald naar NL): Alhoewel rapportage van overleden migranten is verbeterd, is het IOM bewust van het feit dat er nog veel winst te behalen valt op gebied van betere data verzamelingen in sommige gebieden op de wereld. Het is daarom belangrijk voorzichtig te werk te gaan in de interpretatie van de getallen. In de meeste gevallen vertegenwoordigt de data alleen wat er is geregistreerd en gerapporteerd door een brede selectie aan organisaties en individuen.

Wat is open data?

Waar het zo kan zijn dat intern beschikbare data voldoende is om je doelen in data visualisatie te bereiken, is het vaak mogelijk de data te verreiken door middel van open data. Bij Soda zijn we grote fan van open data. Open data zijn gegevens welke openbaar beschikbaar zijn gemaakt, en welke vrij gebruikt kunnen worden om data science toepassingen van te ontwikkelen. Data wordt vaak openbaar gemaakt wanneer het wordt verzameld met publieke middelen, of wanneer de organisatie welke de data heeft verzamelt gelooft dat het open beschikbaar maken kan leiden tot nuttige innovaties, welke deze organisaties dan weer kunnen helpen in het bereiken van hun doelen.

Over de technologie

Naast dat we open data gebruiken voor het ontwikkelen van deze oplossing, maken we ook gebruik van open source technologieën. De kaart is gebaseerd op Open Street Map, terwijl de interactiviteit mogelijk gemaakt wordt door Leaflet. Aan de back-end, gebruiken we een Mongo DB database; ideaal voor het ontwikkelen van makkelijk schaalbare web oplossingen met dynamische datasets. De toepassing is gecompileerd met Node JS.

Volg ons:

© 2020 by Soda science