Vilans

Analyseren behoefte naar kennis in de zorg

De Nederlandse zorgsector kent veel belanghebbenden, waaronder natuurlijk de zorgverleners. Constante ontwikkelingen zorgen voor een overvloed aan beschikbare kennis. Echter, is deze kennis altijd relevant voor de zorgverleners, en zijn de zorgverleners in staat om toegang te krijgen tot de juiste kennis? Samen met Vilans doen we onderzoek naar de balans tussen de behoefte en de beschikbaarheid van kennis in de zorg.

Als kenniscentrum voor de langdurige zorg verzameld Vilans veel data omtrent vraagstukken van zorgverleners. Dit gebeurt zowel online (website, enquêtes) als offline (congressen, informatiesessies). Door deze data te visualiseren in intuïtieve grafieken kan het nu actief worden gebruikt in het bemiddelen tussen de behoefte aan en het aanbod in kennis in de zorgsector.

De Sankey Diagram hieronder is een voorbeeld van hoe een dergelijke dataset kan worden gevisualiseerd. Het geeft inzicht in de verdeling van vraagstukken zien tussen doelgroep (links), thema van de vraag (midden) en de functie van de zorgverlener (rechts). De data is uiteraard volledig geanonimiseerd door de echte waarden te vervangen door de kolomnaam + getal.

venn_diagram_knowledge.PNG
Vilans.JPG

Volg ons: