HuisjeHuisje

Application optimalisation analytics

The demand for social housing in the Netherlands is much larger than the supply. The market is stuck. It is difficult to find a new house. This makes people stay in their current house longer than preferred. Which results in houses not becoming available, and a continuation of the problem.

A solution to this problem is the app HuisjeHuisje, developed by Ymere in collaboration with other housing corporations. HuisjeHuisje enables people to find new rental houses in a fun way, and enables them to switch house with people when there is a match. This results in waiting lines becoming shorter, and loosening up the market. People will become able to find a comfortable place to live more easily.

A year after the introduction of HuisjeHuisje, Soda and Ymere get started on a thorough analysis of current usage. We dive into the data to find an answer to questions regarding performance and future development of the app. What contributes to a match happening? To which target groups and regions should be paid more attention? Everything that can contribute to making it easier for people in the future to find a new home using HuisjeHuisje

Over HuisjeHuisje

The demand for social housing in the Netherlands is much larger than the supply. The market is stuck. It is difficult to find a new house. This makes people stay in their current house longer than preferred. Which results in houses not becoming available, and a continuation of the problem.

A solution to this problem is the app HuisjeHuisje, developed by Ymere in collaboration with other housing corporations. HuisjeHuisje enables people to find new rental houses in a fun way, and enables them to switch house with people when there is a match. This results in waiting lines becoming shorter, and loosening up the market. People will become able to find a comfortable place to live more easily.

A year after the introduction of HuisjeHuisje, Soda and Ymere get started on a thorough analysis of current usage. We dive into the data to find an answer to questions regarding performance and future development of the app. What contributes to a match happening? To which target groups and regions should be paid more attention? Everything that can contribute to making it easier for people in the future to find a new home using HuisjeHuisje

"Together with other corporations, we developed HuisjeHuisje to make it easy for tenants to find a matching home. Because of the data-analysis of Soda Science, we were able to get a clear picture of the performance of the app and its potential for the future. We are satisfied with the work that Soda Science put in. They thought along well with the problem statement, were realistic where necessary, and were very involved with the final result. They performed and delivered above expectations."

Richard Zevenbergen 

Projectmanager HuisjeHuisje & Big Data Ymere

De Oplossing

Een jaar na introductie van HuisjeHuisje, gaat Soda samen met Ymere aan de slag om een uitgebreide analyse uit te voeren. Er wordt in de data gedoken om antwoord te vinden op vragen die de prestaties en de doorontwikkeling van de app bepalen. Wat zorgt ervoor dat een match ontstaat? Welk huis moet door welke mensen gezien worden? Aan welke doelgroepen en woonplaatsen moet meer aandacht besteed worden? Alles wat eraan kan bijdragen dat mensen in de toekomst door middel van HuisjeHuisje makkelijker een nieuw huis kunnen vinden.

Het Resultaat

Het doel van het onderzoek was inzicht te bieden in een drietal hoofdthema’s. Uit deze thema’s is een globaal beeld geschetst van het succes van HuisjeHuisje, het gedrag van bepaalde groepen gebruikers en de sociaal-demografische samenstelling van haar klantenbestand.

Twee van deze resultaten zijn opvallend. Allereerst is dit het effect van likes op zowel matches als de retentie van klanten. De bevordering van likes - door bijvoorbeeld een beter matching-algoritme – zou kunnen leiden tot een sterke verbetering van de sociale én economische waarde van HuisjeHuisje. Ten tweede is dit het effect van HuisjeHuisje’s marktaandeel per stad. Uit het onderzoek is gebleken dat steden met een relatief groot marktaandeel veelal ook voorkomen in de steden waarin veel matches plaatsvinden. Inzetten op groter HuisjeHuisje adoptie per stad lijkt daarmee een veelbelovend pad dat verder onderzocht kan worden.

 

Follow us:

© 2020 by Soda science