HuisjeHuisje

Sociale huur app optimalisatie analyze

De vraag naar sociale huurhuizen in Nederland is een stuk groter dan het aanbod. De markt zit vast. Het is lastig om een nieuwe woning te vinden. Mensen blijven hierdoor langer dan gewenst in hun huidige huis. Dit zorgt er vervolgens weer voor dat er geen huizen vrij komen, en zo wordt het probleem in stand gehouden.

​​

huisjehuisje.jpg

Over HuisjeHuisje

Vanuit Ymere en in samenwerking met verschillende andere woningcorporaties is de app HuisjeHuisje ontwikkeld. HuisjeHuisje stelt mensen in staat op een leuke wijze andere huurhuizen te vinden en met de bewoners te ruilen wanneer er een match is.  Zodoende worden de wachtrijen korter, en wordt de markt losser. Mensen vinden zo sneller een fijne plek om te wonen.

"Wij hebben samen met andere corporaties de app HuisjeHuisje ontwikkeld zodat onze huurders makkelijk een passende woning kunnen vinden. Dankzij de data-analyse van Soda Science hebben wij goed beeld gekregen van de prestaties van de app en het potentieel voor de toekomst. Wij zijn tevreden over het werk dat Soda Science heeft geleverd omdat zij goed hebben meegedacht met onze vraagstelling, kritisch waren waar nodig en ontzettend betrokken waren bij het eindresultaat. Zij hebben boven onze verwachtingen geleverd."

Richard Zevenbergen 

Projectleider HuisjeHuisje en Big Data Ymere

De Oplossing

Een jaar na introductie van HuisjeHuisje, gaat Soda samen met Ymere aan de slag om een uitgebreide analyse uit te voeren. Er wordt in de data gedoken om antwoord te vinden op vragen die de prestaties en de doorontwikkeling van de app bepalen. Wat zorgt ervoor dat een match ontstaat? Welk huis moet door welke mensen gezien worden? Aan welke doelgroepen en woonplaatsen moet meer aandacht besteed worden? Alles wat eraan kan bijdragen dat mensen in de toekomst door middel van HuisjeHuisje makkelijker een nieuw huis kunnen vinden.

Ymere-logo

Het Resultaat

Het doel van het onderzoek was inzicht te bieden in een drietal hoofdthema’s. Uit deze thema’s is een globaal beeld geschetst van het succes van HuisjeHuisje, het gedrag van bepaalde groepen gebruikers en de sociaal-demografische samenstelling van haar klantenbestand.

Twee van deze resultaten zijn opvallend. Allereerst is dit het effect van likes op zowel matches als de retentie van klanten. De bevordering van likes - door bijvoorbeeld een beter matching-algoritme – zou kunnen leiden tot een sterke verbetering van de sociale én economische waarde van HuisjeHuisje. Ten tweede is dit het effect van HuisjeHuisje’s marktaandeel per stad. Uit het onderzoek is gebleken dat steden met een relatief groot marktaandeel veelal ook voorkomen in de steden waarin veel matches plaatsvinden. Inzetten op groter HuisjeHuisje adoptie per stad lijkt daarmee een veelbelovend pad dat verder onderzocht kan worden.

 

Volg ons: