Fietsersbond

Inzichtelijk maken van Fietsgedrag

Nederland is wereldwijd het grootste fietsland. Maar liefst 36% van de Nederlanders ziet de fiets als het belangrijkste vervoermiddel in het dagelijkse leven. Fietsen is daarbij ook het meest duurzame vervoersmiddel en dit moet daarom worden gestimuleerd. Een juiste infrastructuur welke rekening houdt met de wensen van de fietsers is daarom van groot belang.

 

Om dit te realiseren analyseert Soda samen met de Fietsersbond het fietsgedrag op bestaande fietsroutes en knooppunten. Wij kijken onder andere naar frequentie van gebruik van fietspaden, remgedrag en veiligheid van fietsroute gebruik. Het concept om fietsinfrastructuur te verbeteren op basis van data is getest in Den Bosch. Het onderzoek heeft veel interessante resultaten opgeleverd waarmee de Fietsersbond gefundeerde beslissingen kan maken.

Volg ons:

Illustrtion-fietsersbond

"In bestaande verkeersmodellen is de fiets ondervertegenwoordigd. Fietsers blijken zich anders te gedragen dan auto's en we weten te weinig van vertragende knelpunten, routekeuze en gevaarlijke situaties. 

De Fietsersbond organiseert al drie jaar een "fietstelweek" waar elke smartphone-gebruiker aan mee kan doen.   
Op  basis van deze dataset heeft Soda  in  opdracht  van  de  Bossche afdeling van de Fietsersbond één belangrijke 

hoofdfietsroute geanalyseerd.  Het bleek mogelijk op 

basis van deze analyse conclusies te trekken die de meersubjectieve ideeën van ervaringsdeskundigen 

onderschrijven of juist ontkrachten. Dit smaakt naar meer."

Karen & Peter, de Fietsersbond

logo-fietsersbond