DATA VISUALIZATION

Data visualisatie maakt informatie tastbaar, en dient als steunpilaar in het maken van beslissingen

STORY TELLING MET DATA VISUALISATIE

Wij als mensen ervaren de wereld door een samenvoeging van verhalen. Data is een waardevolle representatie van wat er in de wereld gebeurt, maar als je iemand vraagt naar de voorkeur voor een rauwe data set of een pakkend verhaal, is de keuze makkelijk (voor de meeste mensen). Het doel van een verhaal vertellen is niet alleen mensen de wereld te laten begrijpen, maar ze ook ernaar te laten handelen. Dit kan je doen met woorden en plaatjes, maar kan dat ook met data?

 

Er zijn veel mogelijkheden, en voor elke vraag is een juiste oplossing. Mail naar info@sodascience.nl voor meer informatie, of lees verder...

"Having the data is not enough. You have to show it is ways that people enjoy and understand"

- Hans Rosling

DATA STORYBOARDS

Soda's Data Storyboards zijn interactieve web applicaties welke een concreet bericht in één overzicht overbrengen door middel van data visualisatie. Vaak gaat er een data verkenning en analyse vooraf aan het ontwikkelen van een Data Storyboard.

Door data in geografische context te plaatsen maken we gebruik van ieders (onbewuste) ruimtelijke kennis

Het toevoegen van interactiviteit stelt mensen in staat zelf met de data te spelen, wat zorgt voor beter begrip van het gepresenteerde verhaal.

Data storyboards zijn altijd makkelijk toegankelijk en deelbaar door middel van een URL

We hebben een Data Storyboard oplossing ontwikkeld om de vluchtelingencrisis in geografische context weer​ te geven. Dit is een goed voorbeeld van hoe een interactieve web applicatie uitkomst biedt voor het communiceren van een complex probleem. Duizenden losse observaties worden weergegeven op de kaart, geclusterd op basis van locatie. Wanneer je inzoomt, splitsen de clusters zich op. Je kan op een cluster klikken om in de barchart weer te geven welke oorzaken van overlijden het meest frequent zijn. Wanneer je op een individuele observaties klikt, komt er een pop-up tevoorschijn met additionele informatie.

missing_migrants.gif

De 144,5 miljoen vierkante kilometer aardoppervlak zoals wij deze kennen, kunnen worden opgedeeld in een hiërarchische structuur van regio's. Zo bestaat de wereld uit vijf continenten. Deze zijn ieder een samenvoeging van landen, welke dan weer bestaan uit provincies, en gemeenten (en deze hebben wijken, buurten, straten). Het is handig hier gebruik van te maken in data visualisatie. Zoals beneden te zien, kunnen wij een land opdelen in provincies, en ieder van deze provincies een kleur geven naargelang een eigenschap van een dataset. Wil je nou meer details, dan kan je inzoomen op de kaart, en dan veranderd het niveau waarop de kleuren worden bepaald van provincies naar gemeenten.

Sommige problemen zijn gebonden aan wegennetwerk, denk bijvoorbeeld aan het in kaart brengen van fietsgedrag om op basis hiervan de fietsinfrastructuur in een stad te verbeteren.

INTERACTIVE INSIGHTS REPORT

Complexere vraagstukken vragen om een diepere analyse. Tot nu werden dit soort analyses vaan opgeleverd in een PDF bestand of een dashboard, maar beide kennen grote nadelen. Een PDF is statisch; interactiviteit met de data is niet mogelijk. Een dashboard is wel dynamisch, maar is vaak moeilijk te delen en te gebruiken door mensen die geen analyst zijn. Wij ontwikkelde het Interactive Insights Report file concept, welke de beste eigenschappen van beide methoden combineert.

Volg deze link naar onze demo, en zie beneden een voorbeeld van het soort interactieve visualisaties kunnen worden geïntegreerd in een Interactive Insights Report. In deze grafiek wordt de relatie tussen inkomen en levensverwachting weergeven. Dit doen we voor alle landen. Kleur geeft het continent weer, en de grote van het bolletje geeft de populatie van het land weer. Door op 'Play' te klikken start een animatie, waardoor de trend van 1952 tot 2007 zichtbaar wordt. Over het algemeen valt op dat landen van links onder (laag inkomen, lage levensverwachting) naar rechtsboven (hoog inkomen, hoge levensverwachting bewegen). Er zijn echter uitzonderingen, zoals de Aids epimidie in Afrika aan het einde van de vorige eeuw. Dit wordt duidelijker wanneer je dubbel klikt op 'Africa' in de legenda.

Benieuwd wat voor visualisatie jouw verhaal het beste vertelt? Neem contact op met info@sodascience.nl.

Volg ons:

© 2020 by Soda science